Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Προγράµµατα Windows στο Linux

Οι λόγοι για τους οποίους ενδεχοµένως κάποιοι χρήστες θέλετε να τρέχετε προγράµµατα των Windows στο Linux είναι πολλοί και οι περισσότεροι σχετίζονται µε το γεγονός ότι µπορεί να έχετε ήδη
αγοράσει τα προγράµµατα αυτά και θέλετε να τα χρησιµοποιείτε τακτικά. Δεν αποκλείεται να έχετε κάποιο εξειδικευµένο κοµµάτι λογισµικού που θέλετε να τρέχετε στη δουλειά σας, το οποίο λειτουργεί µόνο σε Windows. Επίσης, το gaming µε το Linux δεν είναι το πιο εύκολο πράγµα, εποµένως καλό θα ήταν να έχετε υπόψη σας έναν αξιόπιστο τρόπο που σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε λογισµικό που έχει γραφτεί για Windows και να το τρέξετε κανονικά στη διανοµή Linux που έχετε στο σύστηµά σας.

Το πρόγραµµα Crossover είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους που έχετε στη διάθεσή σας για να τρέχετε Windows προγράµµατα στο Linux. Διατίθεται επί πληρωµή, ωστόσο µπορείτε να το δοκιµάσετε για µία περίοδο 14 ηµερών προτού προβείτε στην αγορά του. Έχει φτάσει στην έκδοση 14 http://gr.pcmag.com

κοινοποίηση