Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Τι είναι υδρόψυξη στον υπολογιστή;

Γράφει ο Κώστας Δημητριάδης:
Υδρόψυξη είναι ένα σύστημα ψύξης που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή και σε διάφορα υπο-μέρη του, όχι με τη χρήση του αέρα όπως γίνεται παραδοσιακά (με τους ανεμιστήρες-fans) αλλά με τη χρήση νερού.

Το σύστημα της υδρόψυξης χρησιμοποιεί πάλι τον αέρα, όχι όμως για να ψύξει απευθείας το εξάρτημα του υπολογιστή, αλλά το νερό το οποίο εν συνεχεία θα ψύξει το εξάρτημα αυτό.
Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από μία εξωτερική και μία εσωτερική μονάδα.
Η εσωτερική μονάδα είναι συνδεμένη στο αντικείμενο που θέλουμε να ψύξουμε (πχ την cpu).
Οι δύο αυτές μονάδες συνδέονται με δύο σωλήνες.
Μέσα στον 1ο ρέει το νερό από την εσωτερική μονάδα προς την εξωτερική και στον 2ο το αντίστροφο.
Έτσι η εξωτερική μονάδα με τη βοήθεια κάποιων fans (ανεμιστήρων) ψύχουν το νερό που βγαίνει από μέσα και το ξαναστέλνουν κρύο μέσα πάλι και πάει λέγοντας.

Τι είναι ψύκτρα υπολογιστή;

Ψύκτρα είναι ένα μεταλλικό αντικείμενο το οποίο είναι συνήθως φτιαγμένο από κάποιο μέταλλο το οποίο έχει την ιδιότητα να απαγάγει τη θερμότητα (πχ από αλουμίνιο).
Η ψύκτρα έχει σαν στόχο να μην αφήνει κάποιο "εξάρτημα" του υπολογιστή να ζεσταίνεται πολύ.
Για παράδειγμα έχουμε τέτοια στον επεξεργαστή.
Αυτή ακουμπάει επάνω του και έτσι αυτός ψύχεται.
Η επιφάνεια που ακουμπάει επάνω του είναι λεία ενώ από την άλλη μεριά έχει πληθώρα ελασμάτων ώστε να ψύχεται πιο εύκολα.
Πολλές φορές στη μεριά των ελασμάτων υπάρχει και ένα ανεμιστηράκι το οποίο βοηθάει όταν λειτουργεί την κάνει να ψύχεται περισσότερο και κατά συνέπεια να ψύχει και το "εξάρτημα" (τον επεξεργαστή στο παράδειγμά μας) περισσότερο.
Πολλές φορές όταν αναφερόμαστε στις ψύκτρες δεν αναφερόμαστε μόνο στο μέταλλο αυτό αλλά και στο ανεμιστηράκι (fan) που το συνοδεύει.


Cpu cooler
είναι ένα σύστημα ψύξης της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας ή αλλιώς της CPU.
Συνήθως αποτελείται από έναν ανεμιστήρα - fan και μία αλουμινένια βάση (ψύκτρα) που απαγάγει τη θερμότητα του επεξεργαστή.
Αυτά τα δύο λειτουργούν συνδυαστικά:
κατά τη λειτουργία του επεξεργαστή αυτός ζεσταίνεται.
Έρχεται σε επαφή όμως με την αλουμινένια ψύκτρα η οποία απαγάγει τη θερμότητά του και ο ανεμιστήρας έπειτα την ψύχει.
Έτσι η αλουμινένια ψύκτρα ψύχει με τη σειρά της τον επεξεργαστή, κρατώντας τον σε μία σταθερά χαμηλή θερμοκρασία.
Έτσι το cpu cooler ενσωματώνεται πάνω από τον επεξεργαστή και φροντίζει να τον κρατάει σε χαμηλή θερμοκρασία όσο λειτουργεί ώστε να μην καεί.


κοινοποίηση