Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Google interactive ad: δοκιμή app χωρίς εγκατάσταση

Τα νέα Google interactive ad έχουν σκοπό να αυξήσουν τον αριθμό των app που εγκαθίστανται. Διακρίνονται σε δύο τύπους, τα Trial Run Ads και τα Interactive Interstitial ads.

Τα Trial Run Ads είναι ένας νέος τύπος διαδραστικών διαφημίσεων που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να δοκιμάζει παιχνίδια για 60 sec μέσω streaming, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση τους.


Με τα Trial Run Ads η Google θέλει να πουσάρει τον αριθμό των εγκαταστάσεων, καθώς ο χρήστης θα δοκιμάζει περισσότερα app, καθώς δεν θα χρειάζεται να τα εγκαταστήσει ή να τα αγοράσει.

Επιπλέον, η Google παρουσιάζει το beta support για Interactive Interstitial ads βασισμένες σε HTML5. Οι Interactive Interstitial ads μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή κανονικών app και όχι μόνο παιχνιδιών.

nteractive Interstitial ad της Zalora:O χρήστης μπορεί να δει την προσφορά που υπάρχει χωρίς να χρειάζεται να εκγαταστήσει πριν το αντίστοιχο app. Τα Google interactive ads είναι σε δοκιμαστική beta φάση και ο αριθμός τους θα μεγαλώνει συνεχώς.
http://gr.pcmag.com/

κοινοποίηση