Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Τι είναι ip διεύθυνση;

Γράφει ο Κώστας Δημητριάδης:
Ip διεύθυνση είναι η διεύθυνση αυτή που μπορεί να έχει πχ ένας υπολογιστής, μία ιστοσελίδα, ένα smartphone, κλπ σε ένα δίκτυο ή και στο διαδίκτυο. Η ip διεύθυνση αποτελείται από μία σειρά ψηφίων με κάποιες τελείες στο ενδιάμεσο, ένα παράδειγμα είναι το εξής:


 

192.168.1.1

Κάθε συσκευή που συνδέεται σε ένα δίκτυο ή στο διαδίκτυο, παίρνει μία διεύθυνση ip.
Έτσι, άλλες συσκευές που θέλουν μέσω δικτύου να επικοινωνήσουν με τη συσκευή αυτή, την "καλούν" με την ip της. Πως δηλαδή θέλουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον και αφού ξέρουμε τον τηλεφωνικό του αριθμό, τον παίρνουμε τηλέφωνο, έτσι συμβαίνει και στον κόσμο τον υπολογιστών με τις IPs μεταξύ των μηχανημάτων. Είναι τα αρχικά των λέξεων Internet Protocol.

Εσωτερική ip 
είναι μία ip διεύθυνση που μπορεί να έχει μία συσκευή που είναι συνδεμένη σε ένα δίκτυο, αλλά "ισχύει" μόνο για το "εσωτερικό δίκτυο". Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα εσωτερικής ip για να καταλάβουμε. Έστω έχουμε 4 υπολογιστές και 1 ρούτερ που συνδέεται στο internet.
Αυτές οι 5 συσκευές ανήκουν σε ένα δίκτυο - είναι συνδεμένες αναμεταξύ τους.
Ο κάθε υπολογιστής παίρνει μία εσωτερική ip, η οποία ισχύει μόνο για τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Έξω στο internet και οι 5 συσκευές έχουν μία άλλη ip που είναι κοινή και για τις 5, η οποία δεν είναι καμία από τις παραπάνω εσωτερικές, αλλά είναι αυτή που μας έδωσε ο ISP μας.
Έτσι από όποιον υπολογιστή και να μπούμε στο internet, στον κόσμο του internet και οι 4 υπολογιστές θα έχουν την ίδια ip, ενώ στο τοπικό δίκτυο ο καθένας θα έχει και τη δική του μοναδική ip (την εσωτερική ip).

Εξωτερική ip 
είναι η ip διεύθυνση αυτή που μας δίνει ο ISP μας για να συνδεθούμε στο διαδίκτυο.
Δηλαδή η εξωτερική ip αποδίδεται σε πχ έναν υπολογιστή, ή ακόμα και σε ένα ολόκληρο δίκτυο υπολογιστών: έτσι, ο κάθε υπολογιστής του δικτύου αυτού θα έχει μεν διαφορετική εσωτερική ip, αλλά θα έχει κοινή εξωτερική ip με τους άλλους του ίδιου δικτύου. Πχ στο γραφείο σας αν έχετε 3 υπολογιστές και συνδέονται στο internet με ένα router, τότε στην ουσία από όποιον υπολογιστή και να μπείτε στο διαδίκτυο, αυτός θα έχει την ίδια ip με τους άλλους 2 υπολογιστές σας. Θα είναι η εξωτερική ip που θα σας έχει δώσει ο ISP σας.

Στατική ip είναι 
η ip διεύθυνση που μας δίνει ο internet service provider (ISP) μας (αυτός που μας βάζει στο internet) και παραμένει σταθερή για όσο έχουμε συνδρομή.  Οπότε όταν λέμε ότι έχουμε στατική ip, αυτό απλά σημαίνει ότι κάθε φορά που μπαίνουμε στο internet, έχουμε πάντα την ίδια ip διεύθυνση που τη χρησιμοποιούμε αποκλειστικά εμείς και κανένας άλλος. Είναι το αντίθετο της δυναμικής ip και στα αγγλικά ονομάζεται static ip.

Δυναμική ip
είναι η ip address που έχουμε ενώ μπαίνουμε στο internet, η οποία μετά από κάποιον καιρό ή αν κλείσουμε και ξανανοίξουμε το router μας, αλλάζει. Έτσι ο internet service provider (ISP) μας στην ουσία, σε κάποια από τις επάνω περιπτώσεις, θα μας δώσει κάποια άλλη ip και θα "πορευτούμε με αυτήν" για λίγες μέρες.

Έτσι λέμε ότι έχουμε δυναμική ip.
Στα αγγλικά την λέμε dynamic ip.
Ενώ στην στατική ip συμβαίνει το αντίθετο στην ουσία.

κοινοποίηση