Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Τι είναι tv tuner για smartphone - tablet;

Tv tuner για smartphone - tablet είναι μία μικρή συσκευή η οποία μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε tablet ή smartphone και να μας επιτρέψει έτσι να βλέπουμε τηλεόραση από αυτό.

Το tv tuner αυτό απλά το συνδέετε στην ειδική υποδοχή του εκάστοτε tablet ή smartphone, εγκαθιστάτε το ειδικό app και ξεκινάτε έτσι απλά να βλέπετε τηλεόραση.
Συνήθως αυτές οι συσκευές έχουν δύο κεραίες: μία τηλεσκοπική και μία μακρινής απόστασης.
Οπότε μόνη προϋπόθεση είναι στο μέρος που βρίσκεστε να πιάνει ψηφιακό σήμα τηλεόρασης.
Θέλει λίγο προσοχή να δείτε αν υποστηρίζει το μοντέλο σας το συγκεκριμένο tv tuner που θα επιλέξετε.

κοινοποίηση