Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Αναγνώριση κλήσεων στο Facebook Messenger

Το Facebook εξακολουθεί να βελτιώνει το Messenger θέλοντας έτσι να ανταγωνιστεί τα Skype, Viber και WhatsApp.


Η νέα προσθήκη αφορά την αναγνώριση κλήσεων μέσω της εφαρμογής για όσες κλήσεις πραγματοποιούνται μέσω του Facebook Messenger.

Την αποκάλυψη της λειτουργίας "caller ID for messaging" έκανε ο αντιπρόεδρος στον τομέα του Messenger, David Marcus, μέσα από το προσωπικό του profile.

Με αυτή τη λειτουργία, θα εμφανίζεται μία κάρτα με στοιχεία του χρήστη που καλεί εφόσον δεν βρίσκεται στις επαφές του χρήστη που δέχεται την κλήση.

Σε αυτή την κάρτα εμφανίζονται όσες πληροφορίες και φωτογραφίες έχει επιλέξει ο καλών να είναι δημόσιες.

Το caller ID for messaging θα είναι σύντομα διαθέσιμο για όλους τους χρήστες που έχουν τις εφαρμογές για iOS και Android.http://gr.pcmag.com

κοινοποίηση