Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Τι είναι συχνότητα cpu;

Γράφει ο Κώστας Δημητριάδης:
Συχνότητα cpu είναι στην ουσία η ταχύτητα που έχει η cpu - ο επεξεργαστής και μετριέται σε Hz.
Όσο περισσότερα τα Hz, τόσο μεγαλύτερη και η ταχύτητα επεξεργασίας. Επειδή όμως πλέον δεν υπάρχει η ανάγκη να είναι ακόμα μεγαλύτερη η συχνότητα cpu,
οι εταιρείες επικεντρώνονται στο να βγάζουν επεξεργαστές με περισσότερους πυρήνες (για παράλληλες επεξεργασίες), μεγαλύτερες cache, κλπ. Λέμε ότι ο τάδε επεξεργαστής έχει συχνότητα 3GHz, που σημαίνει ότι σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει 3 δισεκατομμύρια "κύκλους" (1Hz = 1 κύκλος / δευτερόλεπτο). Αυτό βέβαια, όπως προαναφέραμε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μία cpu 2Ghz σε σχέση με μία του 1GHz έχει τη διπλάσια ταχύτητα, για το λόγο ότι η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να είναι σε αναμονή εξαιτίας άλλων παραγόντων και να μην έχει τόσο μεγάλη απόδοση - να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την ισχύ του.

Overclocking
είναι μία ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε στον επεξεργαστή του υπολογιστή μας, ώστε να ανεβάσουμε τη συχνότητα λειτουργίας του. Ένας επεξεργαστής - cpu, είναι κατασκευασμένος για να τρέχει με μία συγκεκριμένη ταχύτητα. Παρόλα αυτά, πολλές φορές μπορεί να υποστηρίξει και μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να "καεί". Έτσι μπορούμε να τον κάνουμε overclocking, δηλαδή να αυξήσουμε τη συχνότητα cpu και να επεξεργάζεται τα δεδομένα ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή θα μπορεί να κάνει περισσότερους "κύκλους" ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με πριν. Έτσι, εκεί που τον αγοράσαμε στα 3GHz, θα μπορούσαμε να τον ανεβάσουμε με overclocking πχ στα 3,2GHz. Προτού βέβαια προβούμε σε αυτήν την ενέργεια, θα πρέπει να δούμε αν "μπορεί να το αντέξει".Στα ελληνικά ονομάζεται υπερχρονισμός επεξεργαστή.

L1 cache 
είναι η πιο γρήγορη και μικρή μνήμη του υπολογιστή που βρίσκεται πιο κοντά στην cpu σε αντίθεση με τις υπόλοιπες. Κάθε πυρήνας στον επεξεργαστή έχει και τη δική του L1 cache και έρχεται σε "άμεση επαφή" μαζί της. Χρησιμεύει στο να αποθηκεύονται σε αυτήν κάποια προσωρινά δεδομένα από τις πράξεις που κάνει ο επεξεργαστής ή κάποια δεδομένα γενικά που πρόκειται να επαναχρησιμοποιήσει. Το μέγεθός της κυμαίνεται συνήθως από 8kb - 64kb και είναι γρηγορότερη από τις L2 και L3.


L2 cache
είναι η cache αυτή που βρίσκεται ενδιάμεσα από την L1 και L3.
Πρόκειται για μία ταχύτατη προσωρινή μνήμη:
πιο αργή αλλά και πιο μεγάλη σε μέγεθος από την L1,
πιο γρήγορη αλλά και πιο μικρή σε μέγεθος από την L3.
Ο επεξεργαστής αν δεν βρει τα δεδομένα που θέλει να επαναχρησιμοποιήσει, στην L1, τότε ανατρέχει σε αυτήν. Η L2 cache υπάρχει σε κάθε πυρήνα ενός επεξεργαστή.
L3 cache είναι η cache - προσωρινή μνήμη που βρίσκεται πιο κοντά στη μνήμη ram και πιο "μακριά" από τον επεξεργαστή σε αντίθεση με τις L1, L2.


Η L3 cache
 είναι μεγαλύτερη αλλά και πιο αργή από τις άλλες δύο.
Αν ο επεξεργαστής δεν βρει τα δεδομένα που θέλει να επαναχρησιμοποιήσει στις άλλες δύο, ανατρέχει σε αυτήν. Η διαφορά με τις άλλες δύο, είναι ότι αυτή είναι κοινή για όλους τους πυρήνες της cpu (συν η πιο αργή ταχύτητα και το μεγαλύτερο μέγεθος που προαναφέραμε).
Έτσι ένας quad core (4πύρηνος επεξεργαστής), έχει μία κοινή L3 cache και για τους 4 πυρήνες.

κοινοποίηση